BURSA TEST ve ANALİZ LABORATUVARI

DOĞRU...HIZLI...GÜVENİLİR...

TÜBİTAK BUTAL’de Uygulamalı EDXRF Analiz Tekniği Eğitimi

TÜBİTAK BUTAL planlı eğitim etkinlikleri kapsamında; özel sektör katılımcılarına yönelik olarak, halihazırda EDXRF spektrometresi kullanan operatörlerin bilgi ve tecrübelerinin artırılması, analizlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi, spektrometrenin performansının maximum seviyede ve kararlı olmasının sağlanması amacıyla, 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde  " Uygulamalı EDXRF Analiz Tekniği " konulu eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde İlk gün; XRF’in temelleri ve tarihsel gelişimi, XRF spektroskopisi, XRF spektrometreleri, EDXRF spektrumu, matrix kavramı, temel parametreler metodu, deneysel kalibrasyon, girişim etkileri, kalitatif ve kantitatif analiz, cihaz kalibrasyonu ve bakımı.

Eğitimde ikinci gün ise BUTAL EDXRF cihazı başında; numune hazırlama teknikleri, sıvı numuneler, toz numuneler, preslenmiş tablet numuneler, cam tablet (Eritiş) numuneler, verilerin değerlendirilmesi konularında teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesine müteakip, genel değerlendirmeler ile tamamlanan eğitim, katılımcılara TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat AKTAŞ tarafından “Katılım Belgesi” verilmesi ile sona erdi.

23.11.2018