BURSA TEST ve ANALİZ LABORATUVARI

DOĞRU...HIZLI...GÜVENİLİR...

TÜBİTAK BUTAL’de Uygulamalı Enstrümental Analiz Yöntemleri Laboratuvar Eğitimi

Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik olarak “Uygulamalı Enstrümental Analiz Yöntemleri Laboratuvar Eğitimi” düzenlendi.

Bu kapsamda:

- Gaz Kromotografi Kütle Spektrometresi (GC-MS),

- Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA),

- Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS),

cihazlarında analiz yöntemlerini içeren uygulamalı eğitim, üç ayrı grup halinde gerçekleştirildi.

17.05.2018