BURSA TEST ve ANALİZ LABORATUVARI

DOĞRU...HIZLI...GÜVENİLİR...

Staj Olanakları 2019

TÜBİTAK BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI (BUTAL) MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI YAZ DÖNEMİ STAJ BAŞVURU KOŞULLARI

1. Staj başvuruları 14 Mart – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

2. BUTAL Müdürlüğünde sadece üniversite öğrenimine devam eden ve zorunlu staj yükümlülüğü bulunan öğrencilere staj imkânı sağlanmaktadır.

3. 2019 yılında BUTAL Müdürlüğünde; 2 Kimya Mühendisliği/Kimya, 1 Çevre Mühendisliği, 1 Gıda Mühendisliği, 1 Tekstil Mühendisliği alanında olmak üzere toplam 5 (beş) kontenjan ayrılmıştır.

4. Üniversitelerin lisans öğrenimine devam eden ve zorunlu staj yükümlülüğü bulunduğunu belgeleyen öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir. Değerlendirme not ortalamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yüksek Öğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

5. Geçerli başvurulardan yapılan değerlendirme neticesinde staj yapmaya hak kazananların sonuçları başvuru sırasında beyan edilen e-posta adreslerine gönderilecektir. Staj kabul e-postası ulaşmamış adayların staj başvuruları olumsuz değerlendirilmiş olacaktır. Beyan edilen e-posta adresinin hatalı olması ya da e-posta adresinin teknik nedenlerle ileti kabul etmemesinden doğacak gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur. Staja kabul edilen öğrenciler veya üniversitelerine gönderilen kabul iletisinden başka bir yazı gönderilmeyecektir.

6. Staj süresinde her hafta 5 iş günü olarak kabul edilecektir.

7. Staj başvurusu öğrencinin; okulu, sınıfı, staj süresi, adresi, e-mail ve telefon bilgilerini içeren BUTAL Müdürlüğüne muhatap bir dilekçe ile yapılacak olup, dilekçe ekinde şu belgeler bulunacaktır. a) Okulundan alacağı Zorunlu staj belgesi, b) Transkript (not durumunu gösteren belge), c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, d) 1 adet fotoğraf. Eksik belgeleri olan öğrenciler staj değerlendirmesine alınmayacaktır.

8. Staja başlayacak öğrenci, Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan staj süresini gösteren onaylı yazı ve imzalı, mühürlü SGK Bildirgesini (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Maddesi (b) bendine göre sigortalı olduğuna dair belge) getirmek zorunda olup, SGK Bildirgesini getirmeyen öğrenciler staja başlatılamayacaktır. SGK Bildirgesinin başlama tarihi, stajyerin staja başlama tarihi ile aynı olmalı ve Üniversite yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlü olmalıdır.

9. Stajyer, staj süresince ilgili birim amirlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Stajyer, Kurumun genel işleyiş kurallarına (giriş-çıkış saatleri, yemek saatleri, sağlık ve güvenlik kuralları, gizlilik ilkeleri vb. gibi) uymak zorunda olup, amirleri tarafından stajının sonlandırılması istenen öğrencinin ilişiği kesilecek ve durumu üniversitesine yazılı olarak bildirilecektir.

10. Stajyer öğrencilere staj süresince tabldot öğle yemeği verilecektir.

11. Staj başvurusunda bulunacak tüm adaylar bu bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Staj başvurusu yapmadan önce web sayfamızdan BUTAL hakkında bilgi edinilmesi faydalı olacaktır. www.butal.tubitak.gov.tr