BURSA TEST ve ANALİZ LABORATUVARI

DOĞRU...HIZLI...GÜVENİLİR...

Kimya-Çevre Laboratuvarı

KİMYA-ÇEVRE LABORATUVAR NUMUNE KABUL ŞARTLARI (01/01/2023)

KİMYA-ÇEVRE LAB. TEST/ANALİZ FİYATLARI 2023 (%18 KDV Hariç) (03/07/2023)

TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı-Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ne sahip olan Kimya-Çevre Laboratuvarında, modern analiz teknikleri ve cihazları kullanılarak ulusal/uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun analizler gerçekleştirilmektedir.

  • Su ve Atıksuda Fiziksel-Kimyasal Analizler
  • Beton Karma Suyu Analizi
  • Katı Yakıt Analizleri
  • Baca Gazı Emisyonu Dioksin/Furan Analizleri
  • Yasaklı Azoboyar Madde Analizi 
  • Fitalat Analizi
  • Yangın Tüpü Tozu Bileşimi Analizi
  • Organik Emisyonların Termal Desorpsiyonu Analizi, VDA 278
  • Toplam Karbon Emisyonu Analizi, VDA 277
  • Katı, Sıvı Numunelerde Nitel ve Nicel Analizler