BURSA TEST ve ANALİZ LABORATUVARI

DOĞRU...HIZLI...GÜVENİLİR...

TÜBİTAK BUTAL Tarafından, Uygulamalı Enerji Dağılımlı XRF Analiz Tekniği Eğitimi Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyit İşletmesi Soma’da Gerçekleştirildi

EDXRF Spektrometresi kullanımına yönelik bilgileri içeren “Enerji Dağılımlı XRF Analiz Tekniği” konulu eğitim, Soma/Manisa’da yer alan Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyit İşletmesi’nde TÜBİTAK BUTAL Personeli Doç. Dr. M. Akif ÇİMENOĞLU tarafından 24-25 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Halihazırda EDXRF spektrometresi kullanan operatörlerin bilgi ve tecrübelerinin artırılması, analizlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi, spektrometrenin performansının maximum seviyede ve kararlı olmasının sağlanması amacıyla, yerinde düzenlenen eğitimde ilk gün; XRF’in temelleri ve tarihsel gelişimi, XRF spektroskopisi, XRF spektrometreleri, EDXRF spektrumu, matris kavramı, temel parametreler metodu, deneysel kalibrasyon, girişim etkileri, kalitatif ve kantitatif analiz, cihaz kalibrasyonu ve bakımı,

İkinci gün ise; numune hazırlama teknikleri, numune tipleri, spektrumlar, verilerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar hakkında uygulamalı bilgilerin verilmesine müteakip, genel değerlendirmeler ile tamamlandı.

28.03.2022