BURSA TEST ve ANALİZ LABORATUVARI

DOĞRU...HIZLI...GÜVENİLİR...

TÜBİTAK BUTAL’de Enerji Dağılımlı XRF Analiz Tekniği Eğitimi

TÜBİTAK BUTAL 2019 yılı planlı eğitim etkinlikleri kapsamında; halihazırda EDXRF spektrometresi kullanan operatörlerin bilgi ve tecrübelerinin artırılması, analizlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi, spektrometrenin performansının maximum seviyede ve kararlı olmasının sağlanması amacıyla, 21-22 Mart 2019 tarihlerinde “Enerji Dağılımlı XRF Analiz Tekniği Eğitimikonulu eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde ilk gün; XRF’in temelleri ve tarihsel gelişimi, XRF spektroskopisi, XRF spektrometreleri, EDXRF spektrumu, matrix kavramı, temel parametreler metodu, deneysel kalibrasyon (metot geliştirme), girişim etkileri, kalitatif ve kantitatif analiz, cihaz kalibrasyonu ve bakımı hakkında detaylı bilgiler verildi.

İkinci gün ise; Numune hazırlama teknikleri, sıvı numuneler, toz numuneler, preslenmiş tablet numuneler, cam tablet (eritiş) numuneler, verilerin değerlendirilmesi konularında teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesine müteakip, genel değerlendirmeler ile tamamlanan eğitim, katılımcılara TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat AKTAŞ tarafından “Katılım Belgesi” verilmesi ile sona erdi.

25.03.2019