BURSA TEST ve ANALİZ LABORATUVARI

DOĞRU...HIZLI...GÜVENİLİR...

Cihazlar

TÜBİTAK BUTAL
BAZI DENEY CİHAZ VE DONANIM LİSTESİ

(DEĞERİ 50.000 TL VE ÜZERİ OLAN)

ICP Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)

Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS)

AAS Alevli+Grafit Sistemi

ICP Kütle Spektrometresi (ICP-MS)

İyon Kromatografisi Cihazı

Gaz Kromotografisi Cihazı (NPD, FPD)

Yüksek Performanslı  Sıvı Kromotografisi Cihazı (HPLC)

Sıvı Kromotografi-Kütle Spektrometresi (LC-MS)

Gaz Kromotografi- Kütle spektrometresi  (GC-MS)

GC-MS/MS Cihazı

GC-MS-HS-TGA/DTA Sistemi

Duraylı İzotop Oranlı Kütle Spektrometre

Enerji Dağılımlı XRF Spektrometresi (EDXRF)

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM-EDX)

Elementel Analiz Cihazı (N, C, H)

Toplam Organik Karbon Tayin Cihazı (TOC)

UV-VIS  Spektrofotometre

Sürekli Akış Analizörü (FIA)

Termal Gravimetrik Analiz (TGA/DTA) Sistemi

Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Sistemi (DSC )

Otomatik Kinematik Vizkozimetre

Katı Faz Ekstraksiyon Sistemi

Hava Koşullandırma ve Işık Haslığı Cihazı

İklimlendirme Test Kabini

Dijital Hidrolik Patlama Cihazı

Çok Amaçlı Çekme Basma Test Cihazı

Video Ekstansiyometre

Üniversal Çekme-Basma Test Cihazı

Hızlı Darbe Test Cihazı

Ses Yutum ve İletim Kaybı Ölçüm Cihazı

Mikrodalga Örnek Hazırlama Cihazı

Eritiş Cihazı (EDXRF numuneleri için)

LA-ICP-MS Cihazı

GC-HRMS