BURSA TEST ve ANALİZ LABORATUVARI

DOĞRU...HIZLI...GÜVENİLİR...

Tarihçe

-A +A

TÜBİTAK BUTAL / Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı

Araştırma-geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere 01.11.1972 tarihinde Sümerbank tarafından “Tekstil Eğitim ve Araştırma Merkezi-TEAM” olarak Bursa’da kurulan merkez, 1983’de Müessese statüsüne kavuşturulmuştur. Müessesenin ünvanı 7.11.1985 tarihinde ise “Sümerbank Araştırma Geliştirme ve Eğitim Müessesesi-SAGEM” olarak değiştirilmiştir.

SAGEM, Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı gereğince 19.01.1996 tarihinde TÜBİTAK’a devredilerek 1996 Nisan ayı itibariyle TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Tekstil, Terbiye ve Konfeksiyon Temiz Teknolojiler Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamış olup, 16.10.1999 tarihinde de Enstitünün ismi Tekstil Enstitüsü, SAGEM’de Tekstil Araştırma Laboratuvarı-TEAL olarak değiştirilmiştir. 

24 Şubat 2001 tarihinden itibaren doğrudan TÜBİTAK Başkanlığı’na bağlanan TEAL, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) ismiyle TÜBİTAK Kolaylık Birimi olarak “TÜBİTAK Test ve Analiz Laboratuarları Kuruluş ve Çalışma Esasları” kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.