BURSA TEST ve ANALİZ LABORATUVARI

DOĞRU...HIZLI...GÜVENİLİR...

Kimya-Çevre Laboratuvarı

KİMYA-ÇEVRE LABORATUVAR NUMUNE KABUL ŞARTLARI ve KİMYA-ÇEVRE LAB. TEST/ANALİZ FİYATLARI 2024 (KDV Hariç) (05.01.2024)

 

TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı-Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ne sahip olan Kimya-Çevre Laboratuvarında, modern analiz teknikleri ve cihazları kullanılarak ulusal/uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun analizler gerçekleştirilmektedir.

  • Su ve Atıksuda Fiziksel-Kimyasal Analizler
  • Beton Karma Suyu Analizi
  • Katı Yakıt Analizleri
  • Baca Gazı Emisyonu Dioksin/Furan Analizleri
  • Yasaklı Azoboyar Madde Analizi 
  • Fitalat Analizi
  • Yangın Tüpü Tozu Bileşimi Analizi
  • Organik Emisyonların Termal Desorpsiyonu Analizi, VDA 278
  • Toplam Karbon Emisyonu Analizi, VDA 277
  • Katı, Sıvı Numunelerde Nitel ve Nicel Analizler