BURSA TEST ve ANALİZ LABORATUVARI

DOĞRU...HIZLI...GÜVENİLİR...

Kimya-Çevre Laboratuvarı

KİMYA-ÇEVRE LABORATUVAR NUMUNE KABUL ŞARTLARI (01/04/2022)

KİMYA-ÇEVRE LAB. TEST/ANALİZ FİYATLARI 2022 (%18 KDV Hariç) (01/07/2022)

TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı-Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ne sahip olan Kimya-Çevre Laboratuvarında, modern analiz teknikleri ve cihazları kullanılarak katı ve sıvı formdaki organik ve inorganik örneklerde ulusal/uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun nitel/nicel analizler gerçekleştirilmektedir.

  • Su ve Atık Su Analizleri 

Numune Alma, Ön İşlemler, Fiziksel ve Kimyasal Analizler

  • Tehlikeli Atık Analizleri

Eluat ve Orijinal Atık Analizleri

  • Yakıt Analizleri  

Kömür, Antrasit, Petrol Koku, Fuel-Oil        

  • Toprak Analizleri
  • Baca Gazı Emisyonu (Dioksin/Furan-PCDD/F'lerin Tayini)
  • Diğer

Yangın Tüpü Tozu, Beton Karma Suyu, Toprakta Elementel Analiz, Cevher, Ağır Metaller, Katı, Sıvı ve Toz Numunelerde Organik/İnorganik Madde Bileşenleri Nitel ve Nicel Analizler.